Cannabisolie

1 post

Cannabisolie

Cannabisolie wordt door heel veel mensen als een wondermiddel beschouwd, iets dat uiteraard niet zo is. Wel kan cannabisolie bewezen effect hebben en doen de werkzame stoffen – de cannabinoïden- prima werk. Cannabisolie heeft vooral een kalmerende en pijnstillende werking, bevordert de slaap en kan ook hulp bieden bij depressiviteit.

 

Verhouding tussen stoffen bepaalt de werking

Behalve cannabinoïden gelden THC en cannabidiol (CBD) als de andere werkzame stoffen van cannabisolie. THC is het alom bekende middel waar je high of stoned van kan worden. CBD heeft daarentegen een antipsychotisch effect en lijkt juist tegen de verslavende werking van THC te willen werken. De verhouding tussen deze twee stoffen bepaalt uiteindelijk de werking van cannabisolie.

Cannabisolie

Gene genezing, wel vermindering van klachten

Veel mensen denken nog wel eens dat cannabisolie ziekten als kanker kan genezen, en dat is een misvatting. Wel kan de olie bepaalde klachten en dus ook de pijn sterk verminderen. Volgens erkend wetenschappelijk onderzoek is dat cannabisolie werkzaam is bij pijn bij kanker, multiple sclerose, reumatische artritis en een chronische darmontsteking. Cannabisolie is ook een probaat middel als er sprake is van misselijkheid, een sterk verminderde eetlust, vermagering en verzwakking als gevolg van kanker en aids en bij misselijkheid na medicatie of bestraling van kanker, hiv en aids.

 

Voldoende wetenschappelijke onderbouwing over de werking van de olie

Er is daarnaast voldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen stellen dat cannabis olie werkt bij spierkrampen en spiertrekkingen bij zowel multiple sclerose als schade aan het ruggenmerg. Op basis van onderzoek is ook vast komen te staan dat cannabis olie verlicht bij langdurige zenuwpijn, fantoompijn, aangezichtspijn of de bekende pijn die aanhoudt na het genezen van gordelroos. Ook mensen die te maken hebben met tics als gevolg van het syndroom van Gilles de la Tourette hebben baat bij de olie.

 

KWF heeft geen bezwaar tegen gebruik van cannabisolie

Het gezaghebbende KWF heeft aangegeven geen enkel bezwaar te hebben tegen het gebruik van de olie als dit helpt de klachten die te maken hebben met de behandeling van kanker te bestrijden. Wel stelt het KWF dat de cannabisolie dan voorgeschreven moet worden door een bevoegd arts. Dit is overigens iets anders dan dat KWF het gebruik van de olie aanraadt. Daarbij is het belangrijk dat er overleg met de arts plaatsvindt vanwege de eventuele invloed die de olie kan hebben op de reguliere behandeling. KWF stelt tenslotte dat gebruik van olie nooit verkozen moet worden boven de reguliere behandelingen.